www.herby.sk


last.fm recent tracks

Edo Klena
Nádej a zelená halúzka
Básničky. Možno sa nebudú zdať pozitívne. RSS.
Blog
Menej osobný (pre skeptikov: nudný): RSS.
Hlboko osobný (pre skeptikov: ufňukaný): RSS.
Stará osobná stránka
Z pražského matfyzu.
Fotografie
Kúpil som si digitálny fotoaparát a takto to dopadlo: nový web s fotkami (tento je aktualizovaný a snáď už na celý život), starý web s fotkami (tu sú ešte nejaké veci neprenesené do nového)

Valid XHTML 1.1!   Valid CSS!     Hudba. Tanec. Priatelia. Zábava. Rešpekt. Tanečné hry. www.8panel.com

counter